Frequently Asked Questions – często zadawane pytania

 Zbiór pytań i odpowiedzi do regulaminów – interpretacje Komisii Sędziowskiej – zachęcamy do zapoznania się !

Ten slalom należy pokonywać wykonując klasyczny wężyk

(NIE ustępowanie od łydki)

Chodzi o zmianę ustawienia i zgięcia w zakrętach.

Od 2023 r. dopuszczalne są zmiany nogi przez kłus (domyślnie przez stęp), ale wtedy ocena za wykonanie wynosi maksymalnie 6 pkt.

Do 2 skoków galopu przed i po przeszkodzie – wykonanie jest poprawne,

ocena powyżej 6 pkt.

Jeśli koń przekłusuje przez przeszkodę – ocena maksymalnie 6 pkt.

Ostateczna ocena zależy od stylu pokonania przeszkody.

Pozytywnie punktowane jest wydłużenie i obniżenie szyi podczas pokonywania mostka – ocena powyżej 6 pkt.

W teście szybkości koń może przeskoczyć mostek nie dotykając go żadną z nóg.

 

Dzbanek powinien być uniesiony wyraźnie nad głowę zawodnika. Wyższą ocenę dostanie zawodnik, którego sylwetka jest wyprostowana, a dzbanek uniesiony jak najwyżej na wyprostowanej ręce.

Jest to rodzaj kawecanu z czankami (działanie na kość nosową) – według regulaminu WAWE tego typu ogłowie jest niedozwolone.

Od 2023 w regulaminie Working Equitation Polska (WEP) na zawodach krajowych wprowadzamy klasę BW (bez wędzidła) w klasach L-CC. Obowiązuje oddzielna klasyfikacja (tak jak dla konkursów BO-bez ogłowia).

Dowolnym. Na przeszkodach kłus – dosiad dowolny (ćwiczebny lub anglezowany).

Dopuszczamy możliwość chwilowego złapania wodzy w dwie ręce w celu opanowania konia (przeszkody wymagające trzymania wodzy w jednej ręce np. przeniesienie kubka, dzbanek itd.) do klasy P włącznie – ocena za wykonanie maksymalnie 5 pkt.

W klasach C i CC można trzymać wodze w dwóch rękach przy cofaniu z kubkiem – ocena za wykonanie maksymalnie 5 pkt.

  1. a) jeśli koń przed przeszkodą stanie, odmawia ruchu naprzód lub cofa się
  2. b) zrobienie wolty (koła) tuż przed przeszkodą
  3. c) atak na przeszkodę i jej ominięcie

Na każdej przeszkodzie trzecia (3) odmowa powoduje dyskwalifikację.

Opór konia trwający powyżej 15 sek. skutkuje dyskwalifikacją niezależnie od ilości odmów.

Przed  sygnałem do startu (dzwonek) tak, po sygnale – NIE, z wyjątkiem sytuacji kiedy przejeżdżamy przez światło przeszkody już wcześniej pokonanej.

Jest to podpowiadanie zawodnikowi (przez trenera, luzaka lub kogokolwiek z publiczności) lub głośny doping.

W teście ujeżdżenia – jest zabroniona pod rygorem dyskwalifikacji zawodnika.

W testach zręczności i szybkości doping jest dozwolony, natomiast podpowiadanie – nie.

Puszczenie bramki lub liny powoduje obniżenie oceny – ocena maksymalna 5 pkt.

 W teście szybkości – bez znaczenia. Żeby przeszkoda była zaliczona, trzeba zamknąć bramkę.

W momencie odłożenia kubka następuje KONIEC PRZESZKODY.

Jeśli po odłożeniu kubka koń przewróci tyczkę wyjeżdżając z przeszkody – bez znaczenia.

Jeśli tyczka została przewrócona przed odłożeniem kubka – jeździec musi zsiąść i poprawić przeszkodę (postawić tyczkę).

Jeśli zawodnik wjeżdżając na parkur nie zauważy że kubek jest po złej stronie i spróbuje pokonać tą przeszkodę – DYSKWALIFIKACJA.

Przed dzwonkiem (sygnał do rozpoczęcia przejazdu).Po wjeździe na parkur zawodnik ma obowiązek zorientowania się, czy wszystkie istotne elementy przeszkód są na właściwym miejscu – położenie kubka, ułożenie tyczki w beczce, położenie kółka na byku.

 

Jeśli beczka z już włożoną tyczką się przewróciła – ocena maksymalnie 5 pkt.

Jeśli wrzucona tyczka wypadnie z beczki (odbije się od dna) – jeździec musi zsiąść, wziąć tyczkę i z konia ponownie włożyć ją do beczki.

Nie. Przewrócenie byka – ocena maksymalnie 5 pkt. Nie ma potrzeby zsiadania  i poprawiania przeszkody.

Od 2023r. na zawodach krajowych od klasy C dopuszczamy przejazdy z wodzami w jednej ręce (bez wpływu na ocenę końcową dla zawodnika tzn. nie powoduje wyższej noty za ćwiczenie z powodu wyższego stopnia trudności).

W trakcie przejazdu nie można zmieniać ręki prowadzącej konia, ani zmieniać sposobu prowadzenia konia np. część 1 ręka, część 2 ręce.

Zawodnik może wykonywać każdy z 3 testów dowolnie (wodze w jednej lub dwóch rękach) np. ujeżdżenie 2 ręce, zręczność 1 ręka, szybkość 2 ręce.

Przewiń na górę